TRUNG NGUYÊN E-COFFEE TẠI HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI

Cuối tuần này, hãy cùng người thân của mình hẹn nhau check-in tại cửa hàng mới của Trung Nguyên E-Coffee: KDT Xa La, Hà Đông, Hà Nội ngay các bạn ơi!

Ngoài không gian lý tưởng, bạn còn được nhận rất nhiều ưu đãi:

👉 100 quyển sách trong Tủ sách nền tảng đổi đời và 100 ly Cà Phê Năng Lượng Trung Nguyên E-Coffee. ​

👉 Ưu đãi 50% từ ngày 01/04/2022 đến 03/04/2022. ​

➡️ Địa chỉ: Trung Nguyên E-Coffee – KDT Xa La, Hà Đông, Hà Nội.

☎️ Để được tư vấn Hợp Tác Kinh Doanh Nhượng Quyền Trung Nguyên E-Coffee ​

👉 Vui lòng liên hệ số điện thoại: 088.673.1188 – 081.673.1188 ​

👉 Đăng ký nhượng quyền: http://bit.ly/dangkyhoptacnhuongquyen ​

#TrungNguyenECoffee #CaPheNangLuong #CaPheDoiDoi