Trung Nguyên E-Coffee Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận.

 201 Phạm Ngọc Thạch, Phan Rí Cửa Tuy Phong, Bình Thuận.

 

TIẾP THÊM NĂNG LƯỢNG TẠI TRUNG NGUYÊN E-COFFEE – BÌNH THUẬN

Ngày hôm nay, Trung Nguyên E-Coffee vui mừng mang đến nguồn năng lượng tỉnh thức từ những ly cà phê tuyệt ngon và những cuốn sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời đến với cộng đồng thanh niên và những những người yêu cà phê Bình Thuận. Đặc biệt trong dịp khai trương này Trung Nguyên E-Coffee dành tặng bạn:

👉 100 quyển sách trong Tủ sách nền tảng đổi đời và 100 ly Cà Phê Năng Lượng Trung Nguyên E-Coffee.​ ​

👉 Ưu đãi 20% toàn menu thức uống Trung Nguyên E-Coffee từ ngày 06/02/2021 đến 08/02/2021

➡  Địa chỉ: Trung Nguyên E-Coffee – 201 Phạm Ngọc Thạch, Phan Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận.

☎  Để được tư vấn Hợp Tác Kinh Doanh Nhượng Quyền Trung Nguyên E-Coffee

👉 Vui lòng liên hệ số điện thoại: 088.673.1188 – 081.673.1188

👉 Đăng ký nhượng quyền: http://bit.ly/dangkyhoptacnhuongquyen

#TrungNguyenECoffee #CaPheNangLuong #CaPheDoiDoi

 201 Phạm Ngọc Thạch, Phan Rí Cửa Tuy Phong, Bình Thuận.