Trung Nguyên E-Coffee 22 Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngọc Trì – Thạch Bàn – Long Biên 

Trung Nguyên ở đó, bạn chưa ghé vào?  

Trung Nguyên E-Coffee vừa được chấm thêm vào bản đồ một không gian năng lượng tại Quận Long Biên – Thành Phố Hà Nội. Ngay trong ngày khai trương rộn ràng tiếng trống của đoàn lân, hàng trăm ly cà phê năng lượng và hàng trăm cuốn sách đã được trao tặng cho khách hàng.  

Trung Nguyên E-Coffee biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn Trung Nguyên E-Coffee! 

📍 Địa chỉ: Trung Nguyên E-Coffee 22 Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 

 

Trung Nguyên E-Coffee – “Hệ thống cửa hàng chuyên Cà Phê Năng Lượng – Cà Phê Đổi Đời” của Tập đoàn Trung Nguyên Legend 

Liên Hệ Hợp Tác Kinh Doanh Nhượng Quyền Trung Nguyên E-Coffee: 

☎️ Hotline 1: 088 673 1188 

☎️ Hotline 2: 081 673 1188 

🎯 Đăng ký tư vấn tại đây: http://bit.ly/dangkyhoptacnhuongquyen  

🎯 Thông tin chi tiết: https://bit.ly/Mo-Hinh-Nhuong-Quyen-Trung-Nguyen-E-Coffee 

#TrungNguyenECoffee #CaPheNangLuong #CaPheDoiDoi #nhuongquyenthuonghieu