Trật Tự Thế Giới

209.000

Diễn giải sự định hình của trật tự thế giới hiện tại và các quy luật của nó với căn nguyên từ Hòa ước Westphalia năm 1648. Theo “Trật tự thế giới” thì trật tự thế giới ngày nay cần được đặt trên hai yếu tố căn bản:

1. Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia có tính chính danh dựa trên căn bản của các hiệp ước và tổ chức quốc tế.

2. Để đảm bảo duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới cũng như các khu vực, cần phải dựa trên một sự cân bằng quyền lực mà chủ yếu phụ thuộc vào các cường quốc thế giới và khu vực.