Bộ Tách Cappuccino( Tách và Đĩa)Trung Nguyên Legend và phin nhôm nhôm vĩ nhân

184.000

Trọn bộ bao gồm:
– 01 Tách Cappuccino, dung tích 210ml
– 01 Đĩa gốm men đen bóng
– 01 Phin Nhôm vĩ nhân đen