Bộ Tách Latte( Tách và Đĩa) Trung Nguyên Legend và phin nhôm vĩ nhân

208.000

Trọn bộ bao gồm:
– 01 Tách Latte, dung tích 238ml
– 01 Đĩa gốm men đen bóng
– 01 Phin Nhôm vĩ nhân đen