Trung Nguyên E-Coffee Một Mô Hình Khởi Nghiệp Đồng Hành Với Hành Trình Từ Trái Tim

Tham gia Hành Trình Từ Trái Tim thông qua Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời và trao gửi công thức thành công cho cộng đồng.
Mô hình Sáng tạo Khởi nghiệp góp phần vào sự phát triển kinh tế chung cho xã hội.
Chuỗi cửa hàng Cà phê Hợp nhất bao phủ, góp phần nâng cao vị thế ngành cà phê Việt Nam.