Phin Nhôm Vĩ Nhân

69.000

Thể tích đạt tiêu chuẩn của phin khoảng 170ml.

Chất liệu nhôm thích hợp nhất cho một chiếc phin lọc cà phê.