Ly Trung Nguyên Legend

135.000

Ly Trung Nguyên Legend

Dung tích: 350ml

Chất liệu: Gốm bát tràng, nhũ vàng

Mua 1 ly tặng 1 hộp Cà Phê Legend Sữa Đá (5 gói)

Hết hàng

0