Cà Phê Sáng Tạo 5

Cà phê Sáng Tạo 5 được lựa chọn từ những hạt cà phê Culi Arabica tốt nhất thế giới, sản xuất trên công nghệ hàng đầu và bí quyết phối trộn không thể sao chép, cà phê Sáng Tạo 5 dành cho những người thích tạo ra những kiểu uống theo gu của riêng mình.