Category Archives: Kiến Thức Cà Phê

Kỳ 49: Đại Văn Hào Johann Wolfgang Von Goethe – Cà Phê Là Thức Uống Tuyệt Vời Nhất!

Johann Wolfgang von Goethe

    Người Nhật đã định hình Trà đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Trong khi đó, Việt Nam – một cường quốc cà phê nhất nhì thế giới, có hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, có một […]

Kỳ 48: Ludwig Van Beethoven – Cà Phê Và Những Bản Giao Hưởng Khát Vọng Hạnh Phúc

LUDWIG VAN BEETHOVEN

  Người Nhật đã định hình Trà đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Trong khi đó, Việt Nam – một cường quốc cà phê nhất nhì thế giới, có hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, có một bề […]

Kỳ 47: Cà Phê Trong Tiến Trình Thăng Hoa Âm Nhạc Của Johann Sebastian Bach

JOHANN SEBASTIAN BACH

  Người Nhật đã định hình Trà đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Trong khi đó, Việt Nam – một cường quốc cà phê nhất nhì thế giới, có hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, có một bề […]

Kỳ 42: Isaac Newton Và Nền Móng Cách Mạng Khoa Học Từ Hàng Quán Cà Phê

KỲ 42: ISAAC NEWTON VÀ NỀN MÓNG CÁCH MẠNG KHOA HỌC TỪ HÀNG QUÁN CÀ PHÊ  Người Nhật đã định hình Trà đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Trong khi đó, Việt Nam – một cường quốc cà phê nhất […]