Combo Yêu Thương

289.000

Thành phần Combo Yêu Thương : 

  • Bình Thể Thao (E-Coffee-Trắng) – 1
  • Sáng Tạo 4 340gr – 1
  • Túi vải E-Coffee – 1
  • Phin nhôm Vĩ Nhân – 1
  • Cream đặc có đường Brothers – 1