Combo Năng Lượng

189.000

Thành phần Combo Năng lượng:

  • Bình Thể Thao (E-Coffee – Đen) – 1
  • Túi Vải E-Coffee – 1
  • CP Legend Classic – Bịch 24 gói
  • Cream đặc có đường Brothers – 1