Combo Gắn Kết

189.000

Thành phần Combo gắn kết:

  • Cà phê G7 3 in 1 – 21 gói
  • Sáng Tạo 1 340gr – 1
  • Phin Nhôm Trống Đồng – 1
  • Cream đặc có đường Brothers – 1