Combo Chia Sẻ

249.000

Thành phần Combo Chia sẻ : 

  • Cà phê G7 3 in 1 – 21 gói
  • Legend CP sữa đá – Hộp 9 gói
  • Sáng Tạo 1 340gr – 1
  • Phin nhôm Trống Đồng – 1
  • Cream đặc có đường Brothers – 1