Combo Chia Sẻ

  • 01 Cà Phê G7 3in1 – 21 gói
  • 01 Cà Phê Sáng Tạo 1
  • 01 Legend Cà Phê Sữa Đá-9 gói
  • 01 Cream đặc có đường Brothers
  • 01 Phin Nhôm Trống Đồng
  • 01 Túi quà