Combo Bình An

329.000

Thành phần Combo Bình An:

  • Cà Phê Phin Giấy Vietnamese Blend
  • Cà Phê Sáng Tạo 1
  • Cà Phê Legend Classic – 12 gói
  • Cà Phê Legend Special Edition – 18 gói
  • Cream đặc có đường Brothers – 2
  • Phin Nhôm Vĩ Nhân – 1