[Kết Quả Minigame] KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG – LƯU TRỌN KỶ NIỆM

Kết Quả Minigame 20-10

Cảm ơn các bạn đã tham gia Minigame “KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG – LƯU TRỌN KỶ NIỆM” cùng Trung Nguyên E-Coffee.

Chúc mừng 20 bạn có tên trong danh sách dưới đây đã có khoảnh khắc ấn tượng và Trung Nguyên E-Coffee sẽ dành tặng mỗi bạn 1 hộp Trung Nguyên Legend Passiona.

Các bạn vui lòng cung cấp thông tin qua INBOX (Link Inbox: m.me/trungnguyenecoffee) từ ngày 22 – 25/10/2020, để Trung Nguyên E-Coffee gửi quà đến tận tay bạn nhé. Thông tin bao gồm:

MINIGAME KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG – LƯU TRỌN KỶ NIỆM
– Họ và Tên:
– Số Điện Thoại:
– Email:
– Địa chỉ nhận quà:
– Số thứ tự theo danh sách:

#TrungNguyenECoffee #CaPheNangLuong #CaPheDoiDoi

STT Tên Facebook Link Facebook
1 Hoài Ngọc Nguyễn https://www.facebook.com/hoaingocnguyen1990.39
2 Ho Hoang Thu https://www.facebook.com/thu.hohoang
3 Hong Tham https://www.facebook.com/hhtham1989
4 Nhân Đặng https://www.facebook.com/nhan.dang.507
5 Thanh Nguyên Trần https://www.facebook.com/profile.php?id=100007628177391
6 Hoàng Hồ https://www.facebook.com/profile.php?id=100015901088469
7 Catherine Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php?id=100001918969344
8 Christine Hoàng Nhật https://www.facebook.com/mji.kem
9 Bùi Huệ https://www.facebook.com/hue520
10 Mae Nguyễn https://www.facebook.com/mae.nguyen.52
11 Bảo Nguyên https://www.facebook.com/profile.php?id=100001822005865
12 Mỹ Linh https://www.facebook.com/profile.php?id=100001856379690
13 Adam Nguyễn https://www.facebook.com/Adam.nguyen123456
14 Kammy Yang https://www.facebook.com/kammy.yang.96
15 Bùi Hải https://www.facebook.com/ngocnhi.truong.520
16 Hoàng Mai https://www.facebook.com/profile.php?id=100008250917191
17 Thien Thanh Chau https://www.facebook.com/thienthanh.chau
18 Nguyen Trang https://www.facebook.com/winnietrang.2604
19 Tiểu Ngọc https://www.facebook.com/totieungoc2912
20 Hoàng Lâm https://www.facebook.com/profile.php?id=100001780641061