Hành trình trái tim

Nhật ký Hành trình Từ Trái Tim – Thương lắm nghĩa tình Miền Trung!
Tiếp tục chặng đường xuyên Việt, những chuyến xe chuyên chở tri thức và khát vọng đổi đời của Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt đã...
Xem thêm

Hành trình trái tim

Nhật ký Hành trình Từ Trái Tim - Hạnh phúc
Ngày 5/7/2018, tại tỉnh thành thứ 7 trên chặng đường xuyên Việt, Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt đã đến với tỉnh Bình Định với...
Xem thêm